پرش لینک ها

اِج

طراحی داخلی

اِج

لابی پروژه اِج، با ایده جداسازی عرصه‌های فضایی توسط کنتراست متریال‌های به رنگ سفید و سیاه شروع شد و گسترش پیدا کرد. هدف طراحی این پروژه، ایجاد هماهنگی و انسجام فضایی با خطوط و راستا‌ها بود. همچنین افزایش خوانایی فضا هم یکی دیگر از اولویت‌های طراحی بود. در نهایت، طراحی و دکوراسیون داخلی فضاهای حرکتی به رنگ سفید و فضا‌های مکث به رنگ سیاه انجام شد.

وضعیت

پروژه اجرایی

متراژ

230 m2

زمان

1400

موقعیت

تبریز

Explore
Drag