پرش لینک ها

این لاین

طراحی داخلی

این لاین

خواسته‌های کارفرما واضح بود؛ استفاده از سبک طراحی معاصر، بهترین متریال‌ها و زاویه‌های 90 درجه. با توجه به قائم نبودن برخی دیوارهای داخلی و بیرونی، طراحی بعضی از دیوارها را تغییر دادیم تا به خواسته کارفرما برسیم.

با استفاده از امتدادهای قائم، شالوده طراحی را ساماندهی کردیم و تقسیم فضاها را با این راستاها انجام دادیم. پالت رنگی مورد نظر با همکاری چند باره کارفرما طراحی شد؛ در انتها هم چاشنی‌های زبان طراحی معاصر را به پالت رنگی اضافه کردیم. خطوط موازی و هم‌راستا، زبان این پروژه شد و در عین تعریف کارکرد‌ها، هویت منحصربه‌فردی به این پروژه بخشید.

وضعیت

پروژه اجرایی

متراژ

230 m2

زمان

1401

موقعیت

تبریز

Explore
Drag